Férové váženie GPS
Množstvový zber odpadu – Férové váženie
14. februára 2022

Kontajnerová služba – riešenie pre váš odpad

Komplexné odpadové hospodárstvo pre výrobné spoločnosti

Komplexné odpadové hospodárstvo pre výrobné spoločnosti

Spoločnosť KOSIT WEST ponúka pre podnikateľskú sféru i obyvateľov Nitry a okolia profesionálne služby odpadového hospodárstva.
V rámci kontajnerovej služby predstavujeme kompletné riešenie pre Váš odpad.

Na prenájom ponúkame na 3 dni ZDARMA

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY otvorené s objemom 7 m³ určené na zmiešané druhy odpadov.

Odvoz odpadu

KOSIT WEST zabezpečuje prepravu kontajnerov mechanizmami, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné náležitosti.

Pristavenie kontajnera a vývoz odpadu ponúkame za jednotnú cenu pre všetkých zákazníkov.

Zneškodnenie odpadov typu „O“

Likvidácia odpadu prebieha s dodržaním všetkých pravidiel platnej legislatívy.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Klient, fyzická / právnická osoba podnikateľ, ale i obyvateľ si môžu zabezpečiť prenájom kontajnerov, prepravu odpadu a likvidáciu odpadu prostredníctvom nášho obchodného oddelenia: paskevic@kosit.sk, +421 910 482 367.

Materiál k službe na stiahnutie.