Služby

Spoločnosť KOSIT WEST s.r.o. je držiteľom certifikátov pre tieto činnosti:

Zber a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov. / Letná a zimná údržba komunikácií.

Svojim zákazníkom z oblasti priemyslu a samospráv poskytuje spoločnosť nasledujúce služby:

1Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre priemyselných zákazníkov a výrobné podniky
2Zber komunálnych odpadov a triedených zložiek z obcí a samospráv
3Množstvový zber odpadu - Férové váženie
Množstvový zber odpadu je systém zberu, ktorý do moderného odpadového hospodárstva prináša princípy fair-play. Aj preto sme túto službu nazvali Férové váženie.

Prostredníctvom unikátneho čipu umiestneného na zbernej nádobe (kontajner) má samospráva presný prehľad o hmotnosti vyprodukovaného odpadu jednotlivými domácnosťami a tiež celkovom objeme vyzbieraného odpadu. Vďaka tomu môže samospráva transparentne nastaviť poplatky za odpad pre svojich obyvateľov a ušetriť financie z rozpočtu.

Množstvový zber zároveň motivuje ľudí k zodpovednému nakladaniu s odpadmi a vyššej miere separovania. Preto je férový nielen k ich peňaženkám, ale aj k prírode.

Využite našu ponuku a plaťte iba za odpad, ktorý skutočne vyprodukujete!
4Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie druhotných surovín
5Prenájom kontajnerov a potrebného technologického vybavenia
6Preprava odpadov ramenovým, hákovým, cisternovým, plachtovým a dodávkovým vozidlom
7Zhodnocovanie odpadov materiálovým využitím alebo energetickým zhodnotením v ZEVO
8Komplexné legislatívne poradenstvo v odpadovom hospodárstve s ohľadom na implementované interné smernice environmentálne ciele