Férové váženie GPS
Množstvový zber odpadu – Férové váženie
14. februára 2022
Prekládková stanica Veľké Blahovo
Prekládková stanica – zefektívnenie zvozu komunálneho odpadu
31. júla 2023

EKOREAL s.r.o. – Skládka odpadov Nána

Skládka odpadu Ekoreal - Nána

Skládka odpadu Ekoreal - Nána

Spoločnosť EKOREAL s.r.o. prevádzkuje „Skládku odpadov – Nána“ od júla roku 1999. Skládka odpadov Nána je prevádzka na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, ktorý nie je nebezpečný.

Je situovaná v katastrálnom území obce Nána, v lokalite bývalého majera Nový Dvor, približne 5 km od obce Nána.

Zvozovú oblasť odpadov na túto skládku predstavuje predovšetkým mesto Štúrovo, obce a mestá južného regiónu.

Spoločnosť EKOREAL s.r.o. sa stala jednou zo spoločností skupiny KOSIT GROUP v decembri roku 2021.

 

Pre objednanie služieb využite náš FORMULÁR.