Legislatíva, povolenia, rozhodnutia

KOSIT WEST je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti odpadového hospodárstva, ktorej hlavným predmetom podnikania je nakladanie s ostatným a nebezpečným odpadom. Na túto činnosť, ktorá sa vykonáva na jednotlivých prevádzkach má vydané nevyhnutné rozhodnutia/povolenia, certifikáty a to v zmysle platnej legislatívy.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (zo dňa 01.06.2018)

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

Súhlas na odovzdávanie odpadov do domácnosti

Zariadenie na zber odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Registrácia KOSIT WEST s.r.o.

Správy o činnosti za rok 2022

Správy o činnosti za rok 2023

Štatúty online  súťaží 

#1 Kosiťácky kvíz_pre_west (21.07.2023 – 28.07.2023)

#2 Kosiťácky kvíz_pre_west (05.08.2023 – 13.08.2023)

#3 Kosiťácky kvíz_pre_west (25.08.2023 – 03.09.2023)

#4 Kosiťácky kvíz_pre_west (25.08.2023 – 03.09.2023)

#5 Kosiťácky kvíz_pre_west (08.09.2023 – 17.09.2023)

#6 Kosiťácky kvíz_pre_west (18.09.2023 – 24.09.2023)

#7 Kosiťácky kvíz_pre_west (29.09.2023 – 8.10.2023)

#8 Kosiťácky kvíz_pre_west (20.10.2023 – 29.10.2023)

#9 Kosiťácky kvíz_pre_west (03.11.2023 – 12.11.2023)

#10 Kosiťácky kvíz_pre_west (24.11.2023 – 03.12.2023)

#11 Vianočný Kosiťácky kvíz_pre_west (22.12.2023 – 27.12.2023)

#12 Vianočný Kosiťácky kvíz_pre_west (22.12.2023 – 27.12.2023)

#13 Vianočný Kosiťácky kvíz_pre_west (12.01.2024 – 18.01.2024)

#14 Kosiťácky kvíz_pre_west (16.01.2024 – 22.01.2024)

#15 Kosiťácky kvíz_pre_west (26.01.2024 – 01.02.2024)

#16 Kosiťácky kvíz_pre_west (09.02.2024 – 18.02.2024)