Zhodnocovanie odpadov materiálovým využitím alebo energetickým zhodnotením v ZEVO

odpad zhodnotenieKošické zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO), prevádzkované spoločnosťou KOSIT a. s., bolo uvedené do prevádzky v roku 1991. Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú spoločnosť predáva do rozvodnej siete. Tento objem pokrýva potrebu približne 20 000 domácností. Celková inštalovaná kapacita košického zariadenia je 150 000 ton.

ZEVO v Košiciach disponuje dvomi roštovými kotlami. Kotol K1 s potenciálnym maximálnym výkonom 12 MWt vo vykurovacej sezóne zásobuje teplom približne 4 000 bytov. Kotol K2 slúži na výrobu a dodávku elektrickej energie pre vlastnú spotrebu a do verejnej siete.

Vďaka nepretržitým investíciám do modernizácie zariadenia dodržiava KOSIT emisné limity na úrovni približne 15 % povolených hodnôt, a to košickú prevádzku z hľadiska environmentálnych vplyvov zaraďuje medzi porovnateľné prevádzky v západnej Európe.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám rýchlo a efektívne pomôžeme.