Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie druhotných surovín

zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)Zariadenie na zhodnocovanie druhotných surovín je oficiálne zariadenie na zhodnocovanie odpadu s kódom činnosti 12. Prioritne sú odpady lisované v prevádzke Prologis v DC1 v Nitre. Ide primárne o lisovňu na druhotné suroviny ako papier a rôzne plastové či kovové obaly. Po zlisovaní sú balíky odvážané k zmluvným recyklátorom.

Lisujú sa tu však i zmiešané obaly, ktoré sú odvážané na energetické zhodnotenie do zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) prevádzkované materskou spoločnosťou KOSIT a. s. v Košiciach.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám rýchlo a efektívne pomôžeme.