auto Kosit WestKOSIT WEST s. r. o. vznikla ako dcérska spoločnosť KOSIT a. s. 7. septembra 2016. V Nitrianskom regióne začala pôsobiť s potenciálom pokrytia okolitých regiónov. Poskytuje služby komplexného odpadového hospodárstva pre výrobné spoločnosti a realizáciu odpadového hospodárstva počas výstavby pre investorov. Prevádzkuje prekládkovú stanicu Veľké Blahovo a skládku odpadov Nána.

Medzi jej najväčších doterajších klientov patrí automobilka Jaguar Land Rover, ktorej výstavba bola dôvodom pre samotný vznik spoločnosti KOSIT WEST. Dokopy má spoločnosť 200 zamestnancov a disponuje vozovým parkom s počtom 16 vozidiel.

V súčasnosti má rozmiestnených 172 ks kontajnerov a ročne v priemere zneškodní odpad o objeme 2 050 ton a materiálovo zhodnotí odpad s objemom 11 734 ton. Energetické zhodnotenie sa týka odpadu s objemom 2 930 ton.

Spoločnosť KOSIT WEST je v procese budovania prevádzky obslužných činností pre zákazníkov v tomto regióne. Sústreďuje sa hlavne na uprednostnenie spracovania odpadu a jeho zhodnotenia pred skládkovaním. Medzi jej klientov v súčasnosti patrí už vyše 75 obcí. Nevyhýba sa ani mimoriadnym aktivitám, ako je napríklad pravidelná spolupráca v rámci festivalu Grape.

Spoločnosť KOSIT WEST s. r. o. je držiteľom certifikátov pre činnosti: Zber a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov. / Letná a zimná údržba komunikácií. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 14001 a 45001.

Podobne ako jej materská spoločnosť KOSIT a. s. stojí aj KOSIT WEST na pevných základoch slušnosti, korektnosti a zodpovednosti.

Spoločnosť KOSIT WEST s.r.o. je držiteľom certifikátov:
  • ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018