Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre priemyselných zákazníkov a výrobné podniky

zvoz odpadu – hákové vozidlo s kontajneromKOSIT WEST s. r. o. zabezpečuje služby odpadového hospodárstva pre 55 priemyselných zákazníkov v regióne. Najvýznamnejším a najkomplexnejším klientom je automobilka Jaguar Land Rover.

Prioritou spoločnosti KOSIT WEST je ponúknuť obchodným partnerom riešenia, zohľadňujúce špecifické požiadavky každej prevádzky, ktoré však zároveň rešpektujú úrovne hierarchie nakladania s odpadmi.

Pre čo najvyšší objem vznikajúcich odpadov hľadá cesty materiálového alebo energetického zhodnotenia. Súčasťou ponúkaných služieb je i legislatívne poradenstvo.

Pre jednotlivé prevádzky KOSIT WEST zabezpečuje:

  • Zber a odvoz odpadu modernou technikou
  • Zhodnotenie a zneškodnenie priemyselných odpadov
  • Zhodnotenie a zneškodnenie tuhých i tekutých nebezpečných odpadov
  • Lisovacie zariadenia a drviče odpadov
  • Prenájom kontajnerov a lisovacích kontajnerov
  • Prípravu druhotných surovín na recykláciu

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám rýchlo a efektívne pomôžeme.