Prekládková stanica Veľké Blahovo

prekládková stanicaPrekládková stanica Veľké Blahovo je zariadenie zabezpečujúce zhromažďovanie a časovo obmedzené skladovanie komunálneho odpadu pred jeho odvozom na skládku Nána (prevádzkovateľ EKOREAL s. r. o.).

Prekládková stanica využíva jednu lisovaciu jednotku a rôzne množstvo pristaviteľných kontajnerov.

KAPACITA ZARIADENIA: 25 000 ton ročne

VZDIALENOSŤ OD SKLÁDKY: 109 km


Výhody: 

  • Jednoduché riešenie pre lisovanie veľkého množstva odpadu
  • Žiadny náletový odpad, zápach, hlodavce
  • Vysoká produktivita a bezpečnosť práce