Zber komunálneho odpadu a triedených zložiek z obcí a samospráv

zvoz odpadu – hákové vozidlo s kontajneromZber zmesového komunálneho odpadu prebieha za podmienok definovaných zmluvne s každou samosprávou. Frekvenciu odvozu zložiek triedeného zberu určuje zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zároveň zber a odvoz vytriedeného odpadu i v plnej miere financuje.

Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky kontaktujte, prosím, obchodné oddelenie KOSIT WEST na adrese: kositwest@kosit.sk.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám rýchlo a efektívne pomôžeme.