Preprava odpadov ramenovým, hákovým, cisternovým, plachtovým a dodávkovým vozidlom

zber a preprava odpaduRamenové nosiče kontajnerov prepravujú menšie - vaničkové kontajnery, určené na prevoz menšieho množstva odpadu, ktorý produkujú samosprávy, individuálni zákazníci či klienti z oblasti priemyslu.

Hákové nosiče kontajnerov prevážajú väčšie množstvá odpadu, napríklad 30-kubíkové kontajnery alebo prípojné kontajnery k lisovacím jednotkám. Cisternové vozidlo slúži na prepravu odpadov produkovaných v automotive sektore.

Zberové vozidlá typu press sú využívané na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu a zber a odvoz triedených zložiek odpadu, zvyčajne v samosprávach. Valníkové alebo dodávkové vozidlá sú používané pri zbere a preprave menších objemov odpadu. Určené sú na prepravu odpadov kategórie „O“, a tiež nebezpečných odpadov z rôznych zberných miest alebo zberných skladov.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám rýchlo a efektívne pomôžeme.