O spoločnosti EKOREAL

Spoločnosť EKOREAL s.r.o. prevádzkuje „Skládku odpadov – Nána“ od júla roku 1999. Skládka odpadov Nána je prevádzka na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, ktorý nie je nebezpečný.

Je situovaná v katastrálnom území obce Nána, v lokalite bývalého majera Nový Dvor, približne 5 km od obce Nána.

Skládka je dostupná po asfaltovej ceste, ktorá sa napája na štátnu komunikáciu a je dlhá asi 2 km. Výstavba novej kazety zabezpečí dostatočné kapacity pre uloženie odpadu vznikajúceho v tomto regióne. Zvozovú oblasť odpadov na túto skládku predstavuje predovšetkým mesto Štúrovo, obce a mestá južného regiónu.

Spoločnosť EKOREAL s.r.o. sa stala jednou zo spoločností skupiny KOSIT GROUP v decembri roku 2021.

Skládka odpadov Nána
Skládka odpadov Nána KOSIT
Skládka odpadov

Prevádzková doba Skládky odpadov – Nána

Pondelok 6:00 – 18:00
Utorok 6:00 – 18:00
Streda 6:00 – 18:00
Štvrtok 6:00 – 18:00
Piatok 6:00 – 18:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

EKOREAL, s.r.o.