Služby EKOREAL

  • Zneškodnenie odpadu skládkovaním
  • Preprava komunálneho a priemyselného odpadu
  • Preprava stavebného a inertného odpadu
  • Prenájom veľkokapacitných kontajnerov