Kontakt

KOSIT WEST s.r.o.

Rastislavova 98 | 043 46 Košice
IČO: 50492 471
DIČ: 2120357657
IČ DPH: SK2120357657

Kancelária a prevádzka:
KOSIT WEST s.r.o.
Cez panské 4006/5, 949 01 Nitra
(Prologis Hala DC1 – priemyselný park Nitra)

Kontaktný formulár

  Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) v právnom postavení prevádzkovateľa, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom ich kontaktovania a odpovedania na otázku resp. dopyt vznesenú prostredníctvom kontaktného formulára. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

  Vedenie spoločnosti

  Ing. Katarína Mandalová
  Riaditeľka predaja divízie Západ
  e-mail: katarina.mandalova@kosit.sk

  Mgr. Peter Urbanek
  Riaditeľ prevádzky divízie Západ
  e-mail: peter.urbanek@kosit.sk

  Personalistika, fakturácia

  Michaela Paliková
  Office manager
  mob.: +421 907 548 630
  e-mail: michaela.palikova@kosit.sk

  Jana Borothova
  Office manager
  mob.: +421 911 124 316
  e-mail: jana.borothova@kosit.sk

  Perla Szalaiová
  Office manager, prevádzka Želiezovce
  mob.: +421 917 875 130
  e-mail: PerlaSzalaiova@kosit.sk

  Obchodní zástupcovia

  Miroslava Olivová
  Key Account Manager
  mob.: +421 915 801 726
  e-mail: miroslava.olivova@kosit.sk

  Ing. Martina Černáková
  Key Account Manager
  mob.: +421 905 592 152
  e-mail: martina.cernakova@kosit.sk

  Ing. Jakub Paškevič
  Key Account Manager
  mob.: +421 910 482 367
  e-mail: jakub.paskevic@kosit.sk

  Prevádzka

  Michal Valach
  Vedúci regionálneho strediska Banská Bystrica
  mob.: +421 907 964 450
  e-mail: michal.valach@kosit.sk

  Milan Horník
  Vedúci dopravy / Prevádzkový vedúci
  mob.: +421 917 477 405
  e-mail: milan.hornik@kosit.sk

  Dispečeri

  Filip Ševčík
  Dispečer
  mob.: +421 905 369 971
  e-mail: filip.sevcik@kosit.sk

  Matúš Ottinger
  Dispečer
  mob.: +421 917 797 043
  e-mail: matus.ottinger@kosit.sk

  Marián Mašán
  Dispečer
  mob.: +421 911 154 774
  e-mail: marian.masan@kosit.sk

  Anikó Pásztorová
  Dispečer, prevádzka Želiezovce
  mob.: +421 917 875 629
  e-mail: Aniko.Pasztorova@kosit.sk

  Milan Hodul
  Dispečer, mesto Lučenec
  mob.: +421 918 979 797
  e-mail: lucenec@kosit.sk

  • Regionálne sídlo:
   KOSIT WEST s.r.o.
   Cez panské 4006/5
   Hala DC 01 Industrial park
   949 01 Nitra