Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku