Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov